Chorvatsko - město Zadar a ostrovy Vir a Nin

18.06.2019

Blíží se doba dovolených, a tak se v tomto tipu zaměříme na oblíbenou destinaci nejen Čechů a Slováků a to na chorvatskou Dalmácii. Upozornění: Tento článek nepojednává o ubytování.


Pokud se vydáte do Chorvatska autem, je zde více tras, kterými je možno tam dojet. Pro můj popis cesty je výchozí bodem Ostrava. Lze jet tedy přes Rakousko a Slovinsko nebo Slovensko a Maďarsko. Pokud byste si vybrali první zmíněnou trasu, tak by právě tato cesta měla být rychlejší, ale při prázdninovém provozu se na to nedá spoléhat, jelikož se déle čeká na hranicích s Chorvatskem než přes Maďarsko. My jsme vyzkoušeli obě možné trasy a trvaly nám přibližně stejně dlouho. Možná o trošku rychlejší byla nakonec cesta přes Maďarsko.

A teď už k samotné cílové destinaci. Začneme u ostrova Vir. Tento ostrov má na délku 10,12 km a 4,25 km na šířku, je to osmý největší ostrov z 300 ostrovů zadarského souostroví. Nejvyšším bodem je Barbinjak vysoký 116 metrů. Terén ostrova je docela rovný a vede na něj most dlouhý přibližně 300 metrů. Ve stejnojmenném městě se večer přibližně od 18:00 hodin pořádají trhy, kde si je možno zakoupit něco na zub (např. cukrovou vatu, langoš, trojúhelník pizzy) a nějaký ten suvenýr. Zajímavostí ostrova je to, že voda se přiváží nákladními vozidly a jinými se odváží zase voda odpadní. Voda z kohoutků je totiž slaná a nedá se pít. Obchody zde mají dražší, a tak je výhodnější zajet třeba do Zadaru a spojit to i s návštěvou historického centra tohoto města.

Pokračujme ostrovem Nin. Ten se nachází kousek od Viru přibližně 15 kilometrů. V minulosti byl Nin poloostrovem, ale ve 14. století se z důvodu vyhloubení umělého kanálu stal ostrovem. Na ostrově se nachází množství památek. Dochován je například římský chrám z 1. století, městské hradby, kostel sv. Anselma a hodně zajímavou budovou je i kostel sv. Kříže, zvaná též nejmenší katedrálou na světě. Poblíž stojí pomník nejslavnějšího chorvatského biskupa Řehoře Ninského. Směrem k městu Zadar minete po cestě kostel sv. Nikola z 11. Století. Ten bohužel není přístupný pro vozíčkáře, protože stojí na kopci a cesta k němu vede po schodech.

Město Zadar je páté největší město v Chorvatsku s počtem obyvatel 75 062 k roku 2011. Historické centrum se nachází na poloostrově. 3 km dlouhá obranná zeď vybudovaná v 16. století. Je na seznamu světového dědictví UNESCO. Narodni trg je starobylé náměstí lemované historickými budovami s kostelem a velkým množstvím kaváren.

V kostele sv. Donáta se pravidelně již od roku 1960 koná Mezinárodní festival středověké a renesanční hudby, kvůli výborné akustice. Mezi další zajímavá místa patří i Zeleni trg se zbytky římského Fóra a trhy se vším možným, mořské varhany hrající jak šplouchají vlny a turistická atrakce Pozdrav Slunci, což jsou svítící kruhy ze solárních panelů se světly, které svítí za tmy. Každý kruh představuje jednu planetu. 

Místem, které rovněž stojí za zmínku, jsou Plitvická jezera, která jsou rovněž součástí světového dědictví UNESCO. Tato jezera jsou velmi krásná, ale bohužel pro zdravotně postižené lidi nepřístupná. S vozíkem se dá dostat jen k prvnímu vodopádu. 


Dan