„Boccia je pro nás náplní běžného života.”

13.01.2022

Anička bude mít brzy 13 let. Již pátým rokem navštěvuje speciální základní školu a od narození žije s dětskou mozkovou obrnou, která jí postihla všechny čtyři končetiny a tím ji zcela omezila v pohybu. Anička je tedy odkázána na mechanický invalidní vozík s pevným sedem. Maminka Lenka o Aničku celodenně pečuje, i přes to si našla chuť a čas věnovat se i jiným hendikepovaným sportovcům jako trenér boccii.

Leni, co je to boccia a jaký je hlavní princip hry?

„Boccia je sport určený osobám s těžkým tělesným postižením. Jedná se o paralympijský sport podobný petanque, na rozdíl od petanque je však boccia sport halový. Rozdíl je i v pravidlech a v míčích. Boccia byla vymyšlena pro hendikepované sportovce, kteří mají postižení horních končetin a jsou odkázáni na invalidní vozík. Soutěže probíhají v jednotlivcích, v párech i ve skupinách.

Smysl hry spočívá v tom, že hráč se svým odhodem míče musí co nejvíce přiblížit jackovi - hlavnímu míči bílé barvy v poli. Pomůcky, které se mohou používat při hře, jsou míče šesti druhů tvrdosti, rampa, ukazovátka ke shození míče a další.

Boccia je rozdělena do čtyř kategorií, které se liší v závislosti na potřebě pomoci asistenta při hře. V druhé a čtvrté kategorii hrají hráči bez pomoci asistenta a míč odhazují sami. V první a třetí kategorii je povolena pomoc operátora rampy či asistenta, kteří však nesmí vidět do kurtu, jen poslouchají a vykonávají pokyny hráče, např. nastavit rampu či posunout invalidní vozík.

Boccia je velmi náročná na vymyšlení správné strategie hry a na soustředění.”
 

Jak jste se s Aničkou k boccie dostaly?

„Hledali jsme sport, při kterém by se mohla Anička seberealizovat. Přihlásili jsme se poprvé před pěti lety na soutěž v integrované boccii v Havířově, kde jsme si zkusili bocciu zahrát celá rodina. Integrovanou bocciu mohou hrát i skupiny zdravotně postižených a zdravých osob.

Boccia se nám zalíbila, a proto začala Anička pravidelně jednou týdně v Ostravě trénovat v rámci sportovního klubu HSC Havířov.

Anička hraje bocciu s rampou a s asistentem, kterým jsem nyní já. Vyzkoušeli jsme i jiného asistenta, ale Aničce to příliš nevyhovovalo. Anička má ráda svého trenéra, který ji motivuje k lepším výsledkům.”
 

Co pro vás boccia znamená?

„Pro nás je to náplň běžného života. Je to sport, ve kterém se Anička může seberealizovat, rozvíjet a vyniknout. Žádný jiný vhodný sport jsme pro ni nenašli. Díky tomu, že chodíme na tréninky a trénujeme ve skupinách, Anička získává mnoho dalších sociálních kontaktů.”

Co je podle vás na boccii nejtěžší?

„Velmi náročné je naučit se pracovat s rampou. Zásadní je také správná komunikace mezi asistentem a hráčem během hry. Je nutné dodržet pravidla hry spočívající mimo jiné ve velmi omezené komunikaci zaměřené pouze na hru.”
 

Jaký byl váš největší úspěch?

„Anička se pravidelně účastní otevřených soutěží v boccii v HSC Havířov. V listopadu roku 2021 měla možnost přihlásit se na Start Boccia Cup v Plzni. Užily jsme si tak dva dny plné sportovních zážitků a nových zkušeností. Pro nás bylo největším zážitkem setkání s osobami s různými hendikepy, někdy i podobnými jako má Anička. Získaly jsme zajímavé rady a tipy ke hře. V Plzni nám bylo velmi dobře. A jako bonus se Anička ve své kategorii začátečníků umístila na třetím místě.”

Gratulujeme Aničce k dosavadním úspěchům a mamince Lence děkujeme za poskytnutí rozhovoru. Příběh Aničky můžeš sledovat zde:

https://www.anickajuroskova.cz/

Chceš si bocciu zkusit i ty?
Více informací získáš na:
 

https://www.facebook.com/HSCHavirov

https://hschavirov.cz/ To jsme my